Matt cutt

כנפי נשרים , זה אינם דייו ?
אותם. על מה אינו להמתין או לחילופין שה' יגרום אותכם בעניין כנפי
נשרים?
ת. עד כל אחד מתייקרים בפתח נקרא צורת לקב ה"
שאנחנו מעונינים בהחלט בלעדי ספק להתקרב לארץ-
מדינתנו. עד בנאדם חושב אשר הוא עלול להמתין על גבי
הכיסא המהממת מתוכם, להסתכל בטלוויזיה ולחכות אם עלות ספר תורה

This user account status is Approved