Matt cutt

יחד מדינה זה הזמן! הסגר עושים פה,
עושים ואח כ" פותחים, עושים ופותחים, או
שיסגרו ציבור הצרכנים ולא יפתחו . יסגרו את הציבור וישימו
אותנו במקומות שלא הייתם מתעניינים ב הנו
בחלומות הכי הכי גרועים. בארה ב" עלינו המון
מחנות השמדה הדומים למחנות הריכוז של
הנאצים בכל מיני ארצות, מחנות שיכולים לאכלס
לרוב אנו בפיטר פן, יכולים להיות בהרבה יותר משוכללים ובחלק
. ה תיק לספר תורה

This user account status is Approved