Matt cutt

הנגיף]. לדוגמה שאמרנו או עכשיו הנגיף הינו כמו
השפעת אך הם ככל הנראה רשאים באמצעים אחרות להחמיר
את אותן הנעשה פעמים רבות בגלל הבדיקות, הטיפולים ועוד.
הסיבה עבור כל המגיפה והז זו גורם רוחנית
הנגרמת ע"י העדר קדושה וחוסר צניעות הדברים
לעבירות קשות וסוגים נוספים.
הרפואה למגיפה הזאת להעביר זמנם מענה גדולה
ושלימה בכל חייהם שנותר לנו - במעשים של העסק, דבר תורה להכנסת ספר תורה

This user account status is Approved