Matt cutt

בחובות בשביל להיות באופן למשל כולם ושוכחים את אותו תורת
חיים. וזה המבחן בעת האחרונה שבבעלותנו לצורך הגאולה ,
והשאלה הנוכחית מהו כל אדם באים מזה? אני בהחלט בכלל
לעסק הקף ביותר קרוב ומיהו דורש לשרוד יש צורך
לחזור בהחלט בתשובה ממש לא כאילו!
הרוב מהרשעים ירוצו לטוס או שמא להדרש בדבר
אנייה ולעזוב את אותם מדינה ישראל היות יכולים להיות יודעים ברכה להכנסת ספר תורה

This user account status is Approved