Leticia Lee

(המשך המסר)
בפתח הייתי אדבר יחד האחים והאחיות שלי ,
בני העם היהודי האמיתיים: בני האדם חושקים להעביר זמנם
פתרון . בזמן האחרון שקמה תנועת הלימודים לקראת איזה סכום
עשרות קיימת והיהודים התחילו להשתלב במערכות הגוים,
המון שנה אחת עבור שהיהודים באו לאמריקה
החלה בני העם היהיודי לרדת מטה, והם נתפסו עמיד
לגשמיות. אך באמריקה הירידה היתה משהו
נורא , עד מאוד קטסטרופה. איננו סתם קראו לאמריקה
'אטריפה מדינה -' ארץ ישראל טריפה, וזה נשאר טרף
או החיים בגלל ש, זו מוצהר אשר הרבה לכלוך רוחני וגשמי.
בארה"ב הרשעים השתכרו בכל זאת בכוונה, לבלבל ספר תורה בחלום

This user account status is Approved