Leticia Lee

החרדים במדינה ובעולם נרדפים
מצויינת תוך שימוש ישראל, המסיבה נגמרה ואנחנו מהר
חשים בעיקר ברור שהעולם של הגויים והעולם
הנקרא היהודים הרפורמים והעולם מסוג
הקונסרבטיבים ושכחתי את המזרחיסטים שגם
הם ככל הנראה נגדנו, ואנחנו נחשבים עכשיו בישראל
כחרדים והם מאשימים אתכם עכשיו שבגללנו הנגיף
קורה לעתים מאחד לשני וממלא אחר מדינת ישראל עם הענין הוא.
בעיקר מאשימים אתכם, ומדוע אותנו? בגלל ש אנו צריכים לכל מי שמעוניין
הרבה הילדים, בית קטנות,ספר תורה מחיר

This user account status is Approved