ricky greer

השינויים האלמנטריים פעם משני הסוגים השונים של העיבודים: בעיבוד בסיד: הזרוע עפ"י רוב והוא לא נמלח, והסיד הינו עפ"י רוב חומרי ההחלקה היפנית היחיד המשתתף בעיבוד. הקלף העובר עיבוד נולד הנו לבן וקשה, והאותיות שנכתבות אודותיו ניזוקות במגע בשיתוף של מים. בעיבוד בעפצים: המלח והקמח הם ככל הנראה משאבים עבודה להצלחה בעיבוד, הקלף לוקח גוון חום ומרקמו הרבה יותר רכים, והאותיות הנכתבות על גביו ניזוקות קצת במגע עם את המים. לחץ כאן

This user account status is Approved