ricky greer

נוהגים להדגיש פיטום הקטורת אף בפתיחה לתפילת שחרית בסיומה של פסוקי הקורבנות, וכן בפתיחה לתפילת מנחה, ואחריה מתבטאים קדיש דרבנן (הנקרא אפילו קדיש דאגדתא - קדיש של דברי אגדה).

הסיבות לאמירת פיטום הקטורת

שחזור המתקיימות מטעם מזבח הזהב עליו הוקטרה הקטורת במשכן

התפילות שחרית ומנחה נאמרו מתקופת הקרבת התמיד השייך שחרית, ובעת הקרבת קרבן התמיד הנקרא פעם אחת הערביים. קרבנות הינם הובאו שיש להן קטורת. בעת הזו התפילות הנ"ל נאמרות בתחום הקרבנות, ולכל רכיבי ההקרבה חיוני אזור המתאים בתפילה. פיטום הקטורת לקריאה

This user account status is Approved