Matt cutt

ההשחתה רגיל מסוג הקלף או שמא הדיו כשיר לפסול את כל ספר התורה, בשל דהיית סימני אלפבית או שמא סימני אלפבית, או גם שחיקת הדיו מן הקלף. עיתון תורה שנפסל יש עלינו לגונזו.
תקנות הכתיבה
כשר עבודת השיפוצים והכתיבה של טקסט התורה צריכים להיות המורכבים והחמורים בעיקר רק אחד תשמישי הקדושה ביהדות. עבודות טקסט התורה נעשית ידי מיהו שהוכשר לתופעה זו במיוחד, שנקרא באופן מיוחד סת"ם. קרא כאן

This user account status is Approved