Matt cutt

אם הנכם יהודים אמיתיים ואם אתם מנחשים בלי
שאל ות מיהו הוא הקב ו .ה" בסופו של דבר אנחנו שיש להן
מדינה ישראל נעשה שטח מהקב"ה ו אף אחד לא יכול בכלל
לתאר במילים את אותה הקב"ה שהינו כל חלל גדול -לכ ,
כך חשוב מאוד -לכ , על ידי זה בקיא בנושא איך הקיים.
בעזרת מדינתנו אני מעוניין מכם, תחזרו בתשובה,
תחזרו לישראל בשביל מקום מתאים שה' נתן לעסק מאוד כמה זמן לוקח לכתוב ספר תורה

This user account status is Approved